FuJian Contact
   Location :〖Home→Contact Us
    Phone: 0591-83782721
    F A X:0591—83787279
    FuJian Contact Add:FuZhou xihong route number 181

good-fellowship link:   NewAoyi  CCTV   China Advertising Commerce net   China Channel   QQnet  163   BoKe

Copyright Possession:Fujian Newaoyi Movie Facture Finity Company
Add:Xihong Road Fuzhou Province China
TEL:0591-83782721
FAX:0591—83787279
Email:xayys11@163.com
Copyright Fujian Newaoyi Movie Facture Finity Company All Rights Reserved TEL:0591-83781283